English version of this page

Juristene i Avdeling for forskningsadministrasjon

Seksjon for forskningsforvaltning

Hvem er vi?

Kristin Flagstad
Seniorrådgiver
Ine Grundt
Advokat
Emil Hamre
Seniorrådgiver
Eirik Ivarrud
Seniorrådgiver
Kathrine Olsgard
Seniorrådgiver

Hva kan vi hjelpe med?

Vi gir juridisk bistand i saker som gjelder ekstern finansiering og tilgrensende rettsområder.

Hvem kan kontakte oss?

Forskere og administrativt ansatte som ønsker juridisk bistand i tilknytning til ekstern finansiering.

Hvordan kontakte oss?

Spørsmål om EU- og EU-relaterte prosjekter skal sendes til eu-office@admin.uio.no.

Alle andre henvendelser om juridisk bistand sendes til juridiskbistand-kontrakter@admin.uio.no.

Henvendelsene skal inneholde:

  1. Beskrivelse av hva saken gjelder
  2. Hva det ønskes bistand til
  3. Relevante dokumenter, herunder prosjektbeskrivelse, budsjett og eventuelle avtaleutkast

Saksbehandlingstid

  • Vi behandler i utgangspunktet henvendelser i den rekkefølge de kommer inn.
  • Vi har til enhver tid stor pågang av juridiske henvendelser. De som søker juridisk bistand må påregne noe behandlingstid.
  • Dersom vi ikke har kapasitet til å bistå enheten, kan vi benytte advokatfirmaet som UiO har rammeavtale med. Enheten må i så fall selv dekke utgiftene til advokatfirmaet.