Universitetsledelsen

UiO-ledelsen

Øverste organ for Universitetet i Oslo er universitetsstyret. Styret består av 11 medlemmer og ledes av rektor. Den daglige ledelsen av universitetet ivaretas av rektor og universitetsdirektør.

Kontakt

Postadresse Universitetsdirektørens kontor Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Lucy Smiths hus 9. etasje Problemveien 7 0316 Oslo Telefon: +47-22856329 E-post: