Universitetsledelsen

Portrettbilder av ledelsen

Øverste organ for Universitetet i Oslo er universitetsstyret. Styret består av 11 medlemmer og ledes av rektor. Den daglige ledelsen av universitetet ivaretas av rektor og universitetsdirektør.

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern Universitetsdirektørens kontor 0316 Oslo Besøksadresse Lucy Smiths hus Problemveien 7 9. etasje 0316 Oslo Telefon: 22 85 63 29 E-post: