English version of this page

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen

Arne Benjaminsen ble ansatt som universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo i 2019. Universitetsdirektøren er ansatt av universitetsstyret.

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen. Foto: Anders Lien, UiO

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen. Foto: Anders Lien, UiO

Direktøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet.

Direktøren skal etter samråd med rektor forberede og gi tilrådning i saker for styret og er ansvarlig for iverksetting av styrets vedtak. Kontakten mellom rektor (styret) og administrasjonen skal som hovedregel gå via universitetsdirektøren.

Publisert 15. feb. 2019 00:04 - Sist endret 2. nov. 2021 15:57