Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe ble tilsatt som universitetsdirektør ved Universitet i Oslo i 2007. Universitetsdirektøren er tilsatt av universitetsstyret.

Gunn Elin Aa. Bjørneboe

Foto: Terje Heiestad

Direktøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet.

Direktøren skal etter samråd med rektor forberede og gi tilrådning i saker for styret og er ansvarlig for iverksetting av styrets vedtak. Kontakten mellom rektor (styret) og administrasjonen skal som hovedregel gå via universitetsdirektøren.

Se også:

Publisert 11. mai 2010 14:45 - Sist endret 28. aug. 2018 09:43