Tale ved lanseringen av Norsk Ordbok

Deres kongelige høyhet,

Eksellense,

Statssekretær

Kjære norske og nordiske venner av det norske språk,

Det er en glede å ønske dere velkommen til Universitetet i Oslos aula og lanseringen av det komplette verket Norsk Ordbok. I dag markerer vi sluttføringen av et gedigent grunnforskningsprosjekt. Med lanseringen av Ordboka styrker vi grunnvollen for vår måte å oppfatte verden på. Med lanseringen av Ordboka får vi et unikt portrett av vår kultur.

Det er naturlig at vi i dag, i denne sal, i dette bygg, trekker de lange linjer. Vi kan begynne med Universitetet selv, som ble grunnlagt tre år før vi fikk vår selvstendighet i 1814. Det nye universitet fikk som sin fornemste oppgave å gjøre selvstendigheten varig. En nasjon skulle bygges, og vi måtte finne vår kultur, vår historie, vårt språk. En av dem som bidro til dette, står i dag på Universitetsplassen, som statue, og nå halvt gjemt blant skiskytter-VMs kulisser. Hans navn er Peter Andreas Munch, onkelen til ham som dekorerte denne sal. Gjennom sitt storverk Det norske folks historie bygget P. A. Munch opp under den unge nasjons identitet og kulturelle selvstendighet. Verket var banebrytende, det definerte en nasjon.

P.A. Munch var historiker, men så mye mer. Han var opptatt av språk, og mente at det var i dialektene at det norske språk levde videre. Munch støttet Ivar Aasen og kjente godt til Aasens arbeid - det første store grunnforskningsprosjektet på det norske språk.

I dag feirer vi ferdigstillelsen av et enda større grunnforskningsprosjekt på det norske språk: Norsk Ordbok. Ser vi på de lange linjene, er Norsk Ordbok det foreløpige toppunktet i byggingen av en selvstendig og moderne nasjon, hvor det 19. århundre var den store begynnelsen, det 20. århundre den store arbeidsøkten og det 21. århundre den store målgangen.

Vi kan se til andre land for å skjønne hvor mye en ordbok kan bety. I England ble A Dictionary of the English Language  utgitt I 1755. Dette verket hadde langtrekkende effekt på både språk og kultur. Dr. Johnson hadde brukt ni år på arbeidet. Hans ordbok er beskrevet som en av de største enkeltmannsprestasjonene noen sinne.

Norsk Ordbok ble ikke ferdigstilt på ni år. Det er 66 år siden det første heftet ble gitt ut. Og Ordboka ble ikke skrevet av den ene, men av de mange. Men det at så mange har bidratt, reduserer ikke verdien av den enkeltes innsats.

Ja, mange er dere som skal takkes i dag. Jeg retter en takk til alle støttespillere og til alle bidragsytere. Mange er til stede her i Aulaen. Mange er ikke til stede, men representert her i dag av sine døtre eller sønner – kanskje også barnebarn, gitt prosjektets lange historie.   En applaus til dere alle.   

Som nevnt er det 66 år siden det første heftet ble gitt ut. Men arbeidet startet enda tidligere. Allerede senhøsten 1929 ble den første søknaden om bevilgning til prosjektet sendt. Nå ser vi resultatet: 64 millioner tegn og 10 millioner ord fordelt på 325 000 artikler. Bidragene har ikke bare kommet fra dem som har vært formelt ansatt på prosjektet, men også fra et stort antall frivillige. Det har vært et gedigent dugnadsprosjekt. Vår egen Kronprins Haakon har selv bidratt. Ordet «morningen», fra Asker, ble meldt inn av ham. På vegne av UiO og Norsk Ordbok vil jeg gjerne be Kronprinsessen hilse hjem og takke for bidraget.

Tidene skifter. Et universitet har mange oppgaver, og det er nå et riktig tidspunkt å overlate ansvaret for språksamlingene og det videre arbeidet med Norsk Ordbok til et annet universitet. Vi er glade for at det nettopp er UiB som overtar. Jeg er sikker på at UiB vil videreføre forvaltning og arbeid med det norske språk på en god måte.

For en ordbok må være like levende som språket. Ordboka speiler samfunnets utvikling. Dette betyr at de første bindene speiler et annet samfunn enn det vi har i dag. Norsk Ordbok er ferdigstilt som fysisk objekt, men ikke som kilde for kultur og språk. Arbeidet med en ordbok stopper aldri opp.

Det siste ordet i Norsk Ordbok – bind 12 – er ÅVÆRIG. Det stammer fra Nordfjordeid, og har to betydninger. Det kan bety «blyg eller tilbakehalden». Den andre betydningen er «uhuga på å gjera noko». Dere som har arbeidet for å få Norsk Ordbok ferdigstilt, har vært alt annet enn åværige. Dere har gjort «noko stort». Gratulerer med dagen!

 

 

Publisert 9. mars 2016 13:26