English version of this page

Fagteam i HR-seksjonen

HR støtte og rekruttering i LOS

 • Bistår med rekruttering, onboarding og personaladministrasjon
 • Sekretariat for lønnsforhandlinger, IDF og ansettelsesrådet

 

 

Kompetanseutvikling, organisasjons-utvikling og ledelse

 • Kompetanseutviklingstiltak for ansatte ved UiO
 • Kursportefølje til Avdeling for personalstøtte
 • Lederprogrammet LOP
 • Lederrådgivning

 

 

 

Policy og jus

 • Bistår enhetene med rådgivning i enkeltsaker
 • Bistår i kollektive saker innen personalområdet

 

 

Alle henvendelser skal inneholde:

 1. Beskrivelse av hva saken gjelder
 2. Hva det ønskes bistand til
 3. Oversikt over alle relevante dokumenter i saken

Merk: 

 • Sensitiv informasjon må ikke sendes pr e-post, men via ePhorte.
 • Ikke send en henvendelse til flere e-postadresser.