English version of this page

Seksjon for HR

ISMO er en spesialistenhet for forskermobilitet ved UiO. Vi rådgir, veileder og tilrettelegger for internasjonale ansatte, ph.d.-kandidater og gjesteforskere i forbindelse med opphold ved UiO.


 

Kontakt

Postadresse Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 4. etasje 0313 Oslo E-post:

Enhetskoder

Koststed 36351500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 365010 Vortex, FS m.m.