English version of this page

Seksjon for innkjøp (SI)

Seksjon for innkjøp har ansvar for etablering av rammeavtaler og kontrakter i forbindelse med innkjøp. Seksjonen har også ansvar for støtte, rådgiving, opplæring og utvikling av standardprosesser for innkjøpsområdet ved UiO.

Enheten har ansvar for anskaffelser over 100 000 for alle enheter, unntatt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Eiendomsavdelingen og Det medisinske fakultet, samt større enkeltanskaffelser over 500 000 for Det medisinske fakultet.

Kontakt

Postadresse Postboks 1087 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 4. etasje 0372 Oslo E-post: