English version of this page

Seksjon for lønn

Seksjon for lønn er ansvarlig for alle utbetalinger av lønn, reiseoppgjør og refusjoner til enkeltpersoner. Oppfølging av ytelser fra NAV, sykdom, foreldre- og omsorgspermisjon er tillagt Gruppe for fravær og NAV-refusjoner. SL har også ansvar for brukeradministrasjon og hjelpetjenesten for lønns- og personalsystemet SAPDFØ.

Kontakt

Postadresse Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårdsv. 3 Sogn Arena 4.etg 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 36250500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 363100 Vortex, FS m.m.