English version of this page

Gruppe for lønnsadministrasjon

Gruppen har ansvar for alle utbetalinger av lønn samt brukeradministrasjon og hjelpetjenesten for lønns- og personalsystemet SAPDFØ.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 36250500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 363103 Vortex, FS m.m.