English version of this page

Gruppe for reise og utgiftsrefusjoner

Gruppen har ansvar for utbetaling av reiseoppgjør og utgiftsrefusjoner til enkeltpersoner.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 4. etasje 0372 Oslo Telefon: +47 22855310 E-post:

Enhetskoder

Koststed 36250505 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 363101 Vortex, FS m.m.