English version of this page

Gruppe for fravær og NAV- refusjoner

Gruppen er sentralt kompetanseteam for fagområdene sykefravær, pleie- og omsorgspenger og foreldrepermisjoner, med ansvar for behandling og oppfølging av refusjoner fra NAV.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 0372 Oslo Telefon: +47 22841040

Enhetskoder

Koststed 36250500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 363102 Vortex, FS m.m.