English version of this page

Gruppe for fravær og NAV- refusjoner (GRUF)

Gruppen er sentralt kompetanseteam for fagområdene sykefravær, pleie- og omsorgspenger og foreldrepermisjoner, med ansvar for behandling og oppfølging av refusjoner fra NAV.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1071 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 0372 Oslo Telefon: +47 22841040