English version of this page

Seksjon for lønn (SL)

Seksjon for lønn er ansvarlig for alle utbetalinger av lønn, reiseoppgjør og refusjoner til enkeltpersoner. Oppfølging av ytelser fra NAV, sykdom, foreldre- og omsorgspermisjon er tillagt Gruppe for fravær og NAV-refusjoner. SL har også ansvar for brukeradministrasjon og hjelpetjenesten for lønns- og personalsystemet SAPDFØ.

Kontakt

Postadresse Postboks 1071 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårdsv. 3 Sogn Arena 4.etg 0372 Oslo