English version of this page

Seksjon for prosjekt/prosessforbedring (SPP)

Seksjon for prosjekt- og prosessforbedring leder eller bidrar til prosessforbedringer innen fagfeltene som ligger under administrativ støtte og personalstøtte.

Seksjonen gir støtte, opplæring og råd om budsjettering og økonomisk rapportering. Seksjonen har ansvar for iverksetting av eksterne krav, premisser og policy for økonomisk styring overfor enhetene.

Kontakt

Postadresse Postboks 1073 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 4. etasje 0372 Oslo E-post: