English version of this page

Seksjon for regnskap (SR)

Seksjon for regnskap har ansvar for støtte, rådgivning, opplæring og utvikling av standard prosesser for regnskapsområdet ved UiO og for å sikre at eksterne krav innen regnskapsområdet blir overholdt.

Seksjonen har driftsansvar for:

  • Mottak og utbetaling av fakturaer for hele UiO
  • Sende og følge opp utgående fakturerer for hele UiO
  • Prosjektoppretting og prosjektavslutning for hele UiO
  • Kunderegister, leverandørregister
  • Tertialavslutning inkludert utarbeidelse av eksternregnskap
  • Bankforbindelser
  • Likviditetsstyring
  • Toll, MVA, aktivering av avskrivning
  • Avstemming, kontrollvirksomhet og testing
  • Kontoplan og registervedlikehold

Kontakt

Postadresse Postboks 1073 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 4. etasje 0372 Oslo