English version of this page

Gruppe for prosjekt, inntekt, avgift

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1073 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 4. etasje 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 36251510 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 363202 Vortex, FS m.m.