English version of this page

Seksjon for virksomhets- og økonomistyring (VØS)

Seksjon for virksomhets- og økonomistyring bistår og rådgir universitetsledelsen med virksomhetsstyring, finansiell styring og analyse.

Kontakt

Postadresse ,Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 9. etasje 0313 Oslo