Gruppe for internasjonalt utdanningssamarbeid og mobilitet

På UiO jobbes det med internasjonalt utdanningssamarbeid både sentralt og lokalt. Avdeling for studieadministrasjon har systemansvar og forvalter feltet i samspill med UiOs fakulteter og enheter.

Hvem er vi og hva kan vi hjelpe med?

Vi er kontaktpunkt i sentraladministrasjonen for saker som omhandler internasjonalt utdanningssamarbeid og mobilitet (studenter og ansatte), samt forvaltning av programmer for internasjonalt utdanningssamarbeid.

Hvem kan kontakte oss?

  • Forskere og administrativt ansatte som ønsker råd og bistand i tilknytning til internasjonalt utdanningssamarbeid (f.eks. utvekslingsavtaler, prosjektsamarbeid, ansattmobilitet osv).
  • Partnere og andre som har spørsmål om utdanningssamarbeid med UiO

Hvordan kontakte oss?

Generelle henvendelser om samarbeid: cooperation@admin.uio.no

Henvendelser om Erasmus-samarbeid: erasmus-uio@admin.uio.no

Utreisende studenter: utveksling@uio.no

Innreisende studenter: exchange-students@admin.uio.no