English version of this page

Seksjon for studiekvalitet

Seksjonen forvalter lover og forskrifter for studier, eksamener og grader og bistår enhetene med:

  • Bachelor-, master- og ph.d- programmene, samt etter- og videreutdanning (EVU)
  • Regelverk
  • Utdanningskvalitet og læringsmiljø
  • Kvalitetssystemet for utdanning, systemansvar
  • Si i fra systemet, systemansvar
  • Tilrettelegging for studenter med særskilte behov
  • Internasjonalt samarbeid og studentmobilitet
  • Sekretariatsoppgaver for relevante utvalg og nemnder
  • Ansvar for koordinering av relevante nettverk

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 2.etg 0313 Oslo

Enhetskoder

Koststed 36401500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 366030 Vortex, FS m.m.