English version of this page

Universitetsdirektørens stab

Universitetsdirektørens stab bistår UiO-ledelsen med strategisk og politisk styring av UiO. Staben skal sikre god kommunikasjon mellom universitetsledelsen, de ulike administrative områdene og primærenhetene på universitetet, spesielt når det gjelder strategiske spørsmål.

Universitetsdirektørens stab skal koordinere på tvers av administrative områder i saker av viktighet for UiO som helhet og sørge for at UiO opptrer enhetlig internt og eksternt. Stabens arbeidsområder er forskning og utdanning, internasjonalisering, kommunikasjon, organisasjonsutvikling, systemeierskap, analyse og strategiske prosjekter.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 9. etasje 0316 Oslo Telefon: +47 22856329

Enhetskoder

Koststed 36050000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 360200 Vortex, FS m.m.