English version of this page

Hva vi kan hjelpe deg med?

Studentombudet er en uavhengig og nøytral ressursperson for universitetets studenter. Hos oss kan du få hjelp til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag som du opplever ikke kan løses hos andre instanser ved universitetet.

Til oss kan du komme uten henvisning og tilbudet er gratis. Det er uforpliktende å ta kontakt.

Ta kontakt når:

  • Du har et problem og ikke vet hvor du skal henvende deg.
  • Du har et problem og er usikker på veien videre.
  • Du har et problem du har meldt fra om, men opplever å ikke bli hørt eller få svar innen frist.

Vi kan bidra med:

  • Løse en sak på lavest mulig nivå hvis det er mulig.
  • Påse at dine rettigheter blir ivaretatt gjennom hele prosessen.
  • Gi deg innsikt i dine rettigheter og plikter som student ved universitetet.
  • Delta som nøytral tredjepart i møter mellom deg som student og universitet.
  • Lese over utkast til søknad eller klage.
  • Vurderer du å melde fra om kritikkverdige forhold, kan vi gi deg innsikt i hva det innebærer å si fra om forhold som for eksempel trakassering, mobbing eller brudd på sikkerhetsrutiner og om veien videre.  
  • Ønsker du å varsle anonymt, kan du gjøre dette via studentombudet. 

Til grunn for studentombudets virke ligger verdiene uavhengighet, profesjonalitet og integritet. Vi tilstreber objektivitet i tilnærmingen til vårt arbeid, slik at vi bidrar til rettferdighet, ikke fordel, for studentene. Vårt mandat er med på å setter rammer for vårt arbeid.

Publisert 1. feb. 2017 15:22 - Sist endret 27. sep. 2017 17:45