English version of this page

Dine rettigheter

Som student ved Universitet i Oslo har du både plikter og rettigheter knyttet til din studiehverdag.

Dine rettigheter og plikter er regulert flere steder:

Listen over er ikke uttømmende og lokale forskjeller kan forekomme, vi anbefaler å sjekke særregler tilknyttet ditt institutt og fakultet i henhold til universitetets veiledningsplikt.

Har du henvendt deg til en instans ved universitetet, men ikke fått svar eller er usikker på om svaret er korrekt ta kontakt for en uforpliktende prat.  

Publisert 1. feb. 2017 15:22 - Sist endret 4. jan. 2018 12:52