Universitetsstyrets tilsettingsutvalg

Universitetsstyrets tilsettingsutvalg (TU) behandler kunngjøring/tilsetting av professor for faglig ledelse (SKO 1404), tilsetting i professor I-stilling (SKO 1013) uten kunngjøring, og andre saker som dekanen eller et innstillings- eller tilsettingsorgan på fakultetet ønsker å forelegge TU.

TU behandler også innsigelser som søkere har fremmet for utvalget i delegerte saker. Rektor kan kreve å få en hvilken som helst tilsettingssak fremmet for TU.

Universitetsstyret kan gi TU fullmakt til å behandle en bestemt aktuell sak.

Medlemmer

Fra 1. august 2017 har tilsettingsutvalget følgende medlemmer:

Møteplan og protokoller

Publisert 13. jan. 2011 14:24 - Sist endret 5. aug. 2019 07:46