Møte nr. 3/2018 i Læringsmiljøutvalget

Innkalt til møtet

Medlemmer

 • Student Susann A. Biseth-Michelsen(leder)
 • Student Synnøve Kronen Snyen
 • Student Anja Maria Aardal
 • Student Marius Frans Linus
 • Prorektor utdanning Gro Bjørnerud Mo
 • Prodekan studier Solveig Kristensen (MN)&
 • Direktør AF, Hanna Ekeli, Avdeling for fagstøtte (AF)
 • Direktør John Skogen, Eiendomsavdelingen (EA)

Vara

 • Student Jens Lægreid (vara for Susann A Biseth)
 • Student Christina Eide (vara for Synnøve Kronen Snyen)
 • Seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen, SFFU (vara for Hanna Ekeli)
 • Studiedekan Alix Yong Vik (vara for studiedekan Solveig Kristensen)
 • Utredningsdirektør Leif Johnny Johannessen (vara for direktør John Skogen)

Faste observatører

 • Administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
 • Leder av SiO Helse
 • Biblioteksdirektør Universitetsbiblioteket (UB)
 • Tilretteleggingsfeltet (AF)
 • Leder av Det Norske Studentersamfund (DNS)

Fra administrasjonen: seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen og seniorrådgiver Mette Torp Christensen i Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning, SFFU, tlf. 22856714, e-post m.t.christensen@admin.uio.no
Kopi:
Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon

Godkjenning av referat fra møte 15.01.18
Godkjenning av dagsorden

D-sak 5/18  Mandatutforming LMU

V Susann Andora Biseth-Michelsen. Se utkast til mandat

O-sak 6/18 Si-fra-rapporten 2017

V/Ellen Tefre, avdeling AF. Se LMU rapport 2017

D-sak 7/18 Er det saker/områder fra Si-fra rapporten LMU må følge opp til høsten?

D-sak 8/18 Utredning om det framtidige fysiske læringsmiljø

V/Leif Johnny Johannesen

O-sak 9/18 Tilretteleggingsfeltet- hva er blitt gjort siden sist rapportering?

v Camilla Haugland, Avdeling for fagstøtte

D-sak 10/18 Tilretteleggingsfeltet- hva gjør LMU videre?

Innledning til diskusjon v Susann

O-sak 11/18 Fastsettelse av høstens møtedatoer

Leder innstiller på tre møter høstsemesteret 2018

Forslag til aktuelle datoer:

26. september kl 13.00-14.30,
15. oktober 13.00-14.30
13. november 12.00-13.15                                                                 
18. desember 12.00-13.15    

 

Eventuelt                                                                                       

 

Publisert 2. jan. 2018 10:14 - Sist endret 27. juni 2018 14:24