Møte nr. 4/2018 i Læringsmiljøutvalget

Innkalt til møtet

Medlemmer

 • Student Susann A. Biseth-Michelsen(leder)
 • Student Synnøve Kronen Snyen
 • Student Anja Maria Aardal
 • Student Marius Frans Linus
 • Prorektor utdanning Gro Bjørnerud Mo
 • Prodekan studier Solveig Kristensen (MN)&
 • Direktør AF, Hanna Ekeli, Avdeling for fagstøtte (AF)
 • Direktør John Skogen, Eiendomsavdelingen (EA)

Vara

 • Student Jens Lægreid (vara for Susann A Biseth)
 • Student Christina Eide (vara for Synnøve Kronen Snyen)
 • Seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen, SFFU (vara for Hanna Ekeli)
 • Studiedekan Alix Yong Vik (vara for studiedekan Solveig Kristensen)
 • Utredningsdirektør Leif Johnny Johannessen (vara for direktør John Skogen)

Faste observatører

 • Administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
 • Leder av SiO Helse
 • Biblioteksdirektør Universitetsbiblioteket (UB)
 • Tilretteleggingsfeltet (AF)
 • Leder av Det Norske Studentersamfund (DNS)

Fra administrasjonen: seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen og seniorrådgiver Mette Torp Christensen i Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning, SFFU, tlf. 22856714, e-post m.t.christensen@admin.uio.no
Kopi:
Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon

Godkjenning av referat fra møte 17.04.18
Godkjenning av dagsorden

 

O-sak 12/18  Studentombudets rapport

v/ Studentombud Marianne Høva Rustberggard

D-sak 13/18 Mandatutforming LMU

Susann Andora Biseth-Michelsen innleder

For de som ønsker å lese forslaget til mandatutkast som ble utsatt sist møte (17.04.18) se mandatutkastet her.

Innspill til diskusjon om nytt mandat for LMU: Forslag til videre arbeidsmetodikk i LMU kommende studieår fra prorektor- Gro Bjørnerud Mo presenterer

Medlemmer som ikke har gjort det allerede oppfordres til å lese Oxford Researchs evaluering av LMU-ordningen

D-sak 14/18 Utkast til årsrapport LMU

Mette Torp Christensen innleder

O-sak 15/18 SiO-helse brukerundersøkelse

SiO helse har hatt en brukerundersøkelse på behandlingseffekten av korttidsterapi ved seksjon for psykisk helse. Resultatene fremlegges i møte

18. juni (sendt ut e-post med informasjon om undersøkelsen 6. juni)

Trond Morten Trondsen, Direktør SiO Helse og Rådgivning, informerer.

V-Sak 17/18

Fastsettelse av møtedatoer for våren 2019

Forslag:

12. februar

23. april

19. juni

 

Eventuelt

 

 

 

Publisert 2. jan. 2018 10:15 - Sist endret 12. juni 2018 13:30