Møte nr. 5/2018 i Læringsmiljøutvalget

Innkalt til møtet

Medlemmer

 • Prorektor Gro Bjørnerud Mo (leder for LMU)
 • Student Peter Linge Hessen
 • Student Håkon Reinertsen Borgos
 • Student Marius Frans Linus
 • Student Susann Andora Biseth-Michelsen (leder for SP)
 • Prodekan studier Solveig Kristensen (MN)&
 • Direktør AF, Hanna Ekeli, Avdeling for fagstøtte (AF)
 • Direktør John Skogen, Eiendomsavdelingen (EA)

Vara

 • Student Ingvild Garmo Nilsson
 • Student Johannes Vincent Meo
 • Student Henrik Bjørndalen
 • Student Dorthea Enger
 • Seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen, SFFU (vara for Hanna Ekeli)
 • Studiedekan Alix Yong Vik (vara for studiedekan Solveig Kristensen)
 • Utredningsdirektør Leif Johnny Johannessen (vara for direktør John Skogen)

Faste observatører

 • Administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
 • Leder av SiO Helse
 • Biblioteksdirektør Universitetsbiblioteket (UB)
 • Tilretteleggingsfeltet (AF)
 • Leder av Det Norske Studentersamfund (DNS)

Fra administrasjonen: seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen og seniorrådgiver Mette Torp Christensen i Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning, SFFU, tlf. 22856714, e-post m.t.christensen@admin.uio.no
Kopi:
Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon

Godkjenning av referat fra møte 12.06.18
Godkjenning av dagsorden

 

Sak 18/18

Presentasjon rundt bordet, og innledning ved Gro

Sak 19/18

Hvordan MN jobbet med verdigrunnlaget for utvikling av læringsmiljøet på MN i ForVei?

Innledning ved Knut Martin Mørken MN

Sak 20/18

Workshop:
Vi tar utgangspunkt i de tre begrepene mening, mestring og
tilhørighet, for å utforme en
felles plattform for hva som skal kjennetegne et godt læringsmiljø ved
UiO. (SHoT- resultatene fra 2018-undersøkelsen)

Sak 21/18

Vi nedsetter et arbeidsutvalg som skal videreforedle forslagene som kommer fram under workshop om UiOs verdigrunnlag for læringsmiljøet ved UiO.

Eventuelt

Publisert 24. sep. 2018 15:38 - Sist endret 6. sep. 2019 12:06