Møte nr. 5/2018 i Læringsmiljøutvalget

Innkalt til møtet

Medlemmer

 • Prorektor Gro Bjørnerud Mo (leder for LMU, permisjon)
 • Student Peter Linge Hessen
 • Student Håkon Reinertsen Borgos
 • Student Marius Frans Linus Hillestad
 • Student Susann Andora Biseth-Michelsen (leder for SP)
 • Prodekan studier Solveig Kristensen (MN, stedfortredende leder for prorektor)
 • Avdelingsdirektør Hanna Ekeli, Avdeling for fagstøtte
 • Avdelingsdirektør John Skogen, Eiendomsavdelingen

Vara

 • Student Ingvild Garmo Nilsson
 • Student Johannes Vincent Meo
 • Student Henrik Bjørndalen
 • Student Dorthea Enger
 • Seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen, SFFU (vara for Hanna Ekeli)
 • Studiedekan Alix Yong Vik (vara for Solveig Kristensen)
 • Utredningsdirektør Leif Johnny Johannessen (vara for John Skogen)

Faste observatører

 • Administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
 • Leder av SiO Helse
 • Biblioteksdirektør Universitetsbiblioteket (UB)
 • Tilretteleggingsfeltet (AF)
 • Leder av Det Norske Studentersamfund (DNS)

Fra administrasjonen

Seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen og seniorrådgiver Lene Fosshaug i Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning (SFFU).

Kopi

Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon

Sakskart

Godkjenning av referat fra forrige møte

Godkjenning av dagsorden

D-Sak 22/18 Diskusjon om arbeidsgruppens utkast til læringsmiljøplattform for LMU

Vedlegg:

Innledning ved arbeidsgruppen.

 • Arbeidsgruppen ønsker at LMU tar stilling til det videre arbeidet med plattformen ut i fra utkastet som arbeidsgruppen her legger fram.
 • Arbeidsgruppen ber også LMU om tilbakemelding på om de ønsker arbeidsgruppen skal jobbe videre med forslaget, og i så fall om arbeidsgruppen eventuelt skal utvides med et medlem til med relevant fagbakgrunn som kan bidra til det faglige fundamentet for det videre arbeidet med læringsmiljøplattformen.

O-sak 23/18 Orienteringer ved Avdeling for fagstøtte

 • Orientering om departementets om LMU-evalueringen og videre lovarbeid (fra årets LMU-forum).
 • Orientering om høring på endringer i UH-loven gjeldende studentombud, trakassering og tilrettelegging i læringsmiljø.

Eventuelt

 

Publisert 13. nov. 2018 12:08 - Sist endret 14. nov. 2018 10:57