Utkast referat møte LMU 13.11.18

Til stede på møtet

Medlemmer

 • Solveig Kristensen (MN), stedfortredende leder for Prorektor Gro Bjørnerud Mo
 • Student Peter Linge Hessen
 • Student Håkon Reinertsen Borgos
 • Student Marius Frans Linus Hillestad
 • Student Susann Andora Biseth-Michelsen (leder for SP)

Vara

 • Seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen, SFFU (vara for Hanna Ekeli)
 • Studiedekan Alix Yong Vik (vara for Solveig Kristensen)

Observatører

 • Maranne Høva Rustberggard
 • Mari Skogheim Møst
 • Trond Morten Trondsen, direktør SiO helse
 • Lisbeth Dyrberg, direktør SiO
 • Brit Heidi Rustad (UB, Realfagbiblioteket)

Fra administrasjonen

Seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen og seniorrådgiver Lene Fosshaug i Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning (SFFU).

Godkjenning av referat fra forrige møte; utsatt til neste møte

Godkjenning av dagsorden; dagsorden og innkalling godkjent

D-Sak 22/18 Diskusjon om arbeidsgruppens utkast til læringsmiljøplattform for LMU

Vedlegg:

Oppsummering av diskusjonen

 • Arbeidsgruppen jobber videre med dokumentet
 • Arbeidsgruppen utvider seg selv med ett medlem, eller de kan også hente inn tilleggskompetanse
 • Arbeidsgruppen får tilgang til informasjon om pågående og tilgrensende prosesser
 • Det neste utkastet til Læringsmiljøplattform presenteres i LMU
 • Enten presenteres dette eller et nytt utkast for UK (helt uklart hva som var anbefalt rekkefølge) og en eventuell høring på fakultetene / instituttene / studentparlamentet.

Eventuelt

Alix Yong Vik informerte LMU om hvordan de jobber med varslersaken som var slått opp i Universitas 6. november 2018. I artikkelen kom det fram at det hadde blitt sendt et anonymt varsel på læringsmiljøet på OD til KD. Ledelsen på OD informerer om at de ser veldig alvorlig på saken og har holdt krisemøte i ledelsen og har snakket med 2 studenter fra hvert av kullene i klinikken. OD inviterte også studentene pr e-post til allmøte. OD vil gjerne undersøke læringsmiljøet på fakultetet i det videre arbeidet, og vurderer også om det bør foretas en kartlegging.

Publisert 18. des. 2018 13:53 - Sist endret 18. des. 2018 13:53