Møte 1/2020 – Rådet for samarbeid med arbeidslivet

Innkalt til møtet

Ordinære medlemmer

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor og leder
 • Gunn Enli, studiedekan HF
 • Julie Lødrup, 1. sekretær LO
 • Are Turmo, kompetansedirektør NHO
 • Johannes Saastad, studie- og læringsmiljøansvarlig Studentparlamentet

Ledelse og sekretariat

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor 
 • Hanna Ekeli, avdelingsdirektør
 • Kirsti Margrethe Mortensen, rådgiver 

Varamedlem

 • Arvid Ellingsen, spesialrådgiver LO

1. Mandatet for Rådet for samarbeid

Rådets arbeidsform.

Hvilken lærdom kan UiO og det nyopprettede RSA trekke av NIFUs evalueringsrapport?
Hvilke saker ønsker RSA å prioritere i 2020?

Vedlegg:

2. Strategi:2030 og livslang læring

Orientering ved prorektor Gro Bjørnerud Mo.

Bakgrunnsinformasjon:

3. Karriereuka og Karrieresenteret

Presentasjon ved seniorrådgiver Are Bye-Andersen og leder av Karrieresenteret Gisle Hellsten. 
Hvordan kan RSA bidra inn i arbeidet med Karriereuka?

4. Praksis ved Universitetet i Oslo

Hva kan UiO lære om praksis i studieprogrammene fra de tre vedlagte eksemplene på vellykka og nyskapende former for praksis ved UiO? Innspill til mål og retning på UiOs bruk av praksis i studiene.

Vedlegg:

 • SamPraks (pdf)
  Notat av 22. januar 2020 vedrørende Sammen i praksis (SamPraks): Tverrprofesjonell samarbeidslæring for studenter i helsefag ved Universitetet i Oslo fra førsteamanuenis Hilde Wøien og prodekan for medisinstudiet Elin Olaug Rosvold.
 • Insj UiO (pdf)
  Notat av 22. januar 2020 vedrørende Insj som læringsarena fra leder av Insj UiO Øistein Sonstad
 • Praksisemne på statsvitenskap (pdf)
  Notat av 23. januar 2020 vedrørende Praksis i masterprogrammet i statsvitenskap fra koordinator for master i statsvitenskap Elin Arntzen.

5. Studiebarometeret

Presentasjon av resultatene av Studiebarometeret 2019. 

Vedlegg:

6. Møtekalender for RSA 2020

 • 22. april kl. 12.00-14.00
 • 14. september kl. 14.00-16.00
 • 17. november kl. 14.00-16.00
   
 • 1. desember kl- 13.30-14.30
  RSA i Utdanningskomiteen, jf mandatet som sier at "Rådet for samarbeid med arbeidslivet skal minst en gang årlig presentere sitt arbeid for Utdanningskomiteen".

  7.    Eventuelt

   

  Publisert 7. jan. 2020 12:40 - Sist endret 29. jan. 2020 12:27