Utkast til referat fra møte 1/2020 – Rådet for samarbeid med arbeidslivet

Tilstede i møtet

Ordinære medlemmer

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor og leder
 • Gunn Enli, studiedekan HF
 • Julie Lødrup, 1. sekretær LO
 • Are Turmo, kompetansedirektør NHO
 • Johannes Saastad, studie- og læringsmiljøansvarlig Studentparlamentet

Øvrige tilhørere:

 • Kristin Fossum Stene, seksjonssjef SADM SK
 • Gry Anita Hemsing, prosjektleder Strategi 2030 (sak 1 og 2)
 • Are Bye-Andersen, seniorrådgiver, seksjon for samfunnskontakt (sak 3)
 • Gisle Hellsten, leder Karrieresenteret (sak 3)

Fra sekretariat:

 • Kirsti Margrethe Mortensen, rådgiver (referent)

1. Mandatet for Rådet for samarbeid

Rådets arbeidsform ble diskutert. Rådet sluttet seg til innholdet i det mandatet de er blitt gitt.

2. Strategi:2030 og livslang læring

Prorektor Gro Bjørnerud Mo orienterte om status for arbeidet med Strategi 2030.

Presentasjon gitt i møtet:

3. Karriereuka og Karrieresenteret

Leder av Karrieresenteret Gisle Hellsten og seniorrådgiver Are Bye-Andersen, seksjon for samfunnskontakt presenterte Karrieresenteret og Karriereuka.

Presentasjon gitt i møtet:

4. Praksis ved Universitetet i Oslo

RSA diskuterte hvordan vitenskapelige ansatte og studenter kan inspireres til øke bruken av praksis i studiene.

5. Studiebarometeret

Rådgiver Kirsti Margrethe Mortensen presenterte resultatene av Studiebarometeret 2019.

Presentasjon gitt i møtet:

6. Møtekalender for RSA 2020

 • 22. april kl. 12.00–14.00 – Ny dato vil komme. 
 • 14. september kl. 14.00–16.00
 • 17. november kl. 14.00–16.00
   
 • 1. desember kl 13.30–14.30
  RSA i Utdanningskomiteen, jf mandatet som sier at “Rådet for samarbeid med arbeidslivet skal minst en gang årlig presentere sitt arbeid for Utdanningskomiteen”.

7. Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

 

Publisert 3. feb. 2020 09:06 - Sist endret 4. feb. 2020 08:52