English version of this page

Skikkethetsnemnda

Skikkethetsnemnda er oppnevnt av universitetsstyret og behandler skikkethetssaker ved behov.

Saksfelt

Reglene om skikkethetsvurdering gjelder for studenter i lærerutdanninger og helse- og sosialfaglige utdanninger. Skikkethetsnemnda behandler saker hvor det er begrunnet tvil om en student er skikket for yrket.

Medlemmer

Leder Jon Magne Vestøl, professor og prodekan for studier ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Faglig studieleder

Ole Andre Solbakken, professor ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Representanter for praksisfeltet

Elisabeth Tveito Johnsen, førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet

Liv Mathiesen, førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Representanter for faglærerne

Kjetil Retterstøl, professor ved Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet

Anne Rønneberg, avdelingstannlege ved Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet

Studentrepresentanter

Frida Rasmussen (lektorprogrammet)

Alexander Sæthern (masterstudiet i rettsvitenskap)

Ekstern representant Advokat Christian F. Galtung, Kluge Advokatfirma AS

Møter

Skikkethetsnemnda har ikke faste møter, men behandler saker ved behov.

Kontakt

Leder for skikkethetsnemnda, Jon Magne Vestøl.

Publisert 15. apr. 2010 10:39 - Sist endret 1. juli 2020 10:17