English version of this page

Skikkethetsnemnda

Skikkethetsnemnda er oppnevnt av universitetsstyret og behandler skikkethetssaker ved behov.

Saksfelt

Reglene om skikkethetsvurdering gjelder for studenter i lærerutdanninger og helse- og sosialfaglige utdanninger. Skikkethetsnemnda behandler saker hvor det er begrunnet tvil om en student er skikket for yrket.

Medlemmer

Leder Kristin Heggen, studiedekan ved Det medisinske fakultet
Faglig studieleder Jon Magne Vestøl, studiedekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Representanter for praksisfeltet

Henrik Schultz, instituttleder ved Farmasøytisk institutt

Siri Gullestad, professor ved Psykologisk institutt

Representanter for faglærerne

Erik Saxegaard, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi

Helga Refsum, professor ved Institutt for medisinske basalfag

Studentrepresentanter til og med 30. juni 2019

Helge Leander B. Jensen

Sahana Sriskandarajah

Ekstern representant Advokat Christian F. Galtung

Møter

Skikkethetsnemnda har ikke faste møter, men behandler saker ved behov.

Kontakt

Leder for skikkethetsnemnda, Kristin Heggen

Publisert 15. apr. 2010 10:39 - Sist endret 25. okt. 2018 16:21