English version of this page

Strategic Advisory Board

Strategic Advisory Board (SAB) er et rådgivende panel bestående av internasjonalt anerkjente ledere og akademikere.

SAB-besøk ved UiO i desember 2012. Fra venstre: Frans van Vught, Shaheen Sardar Ali, Esko Aho, Peter Agre, Toril Moi. (Fotograf: John Hughes)

Et sentralt punkt i Universitetet i Oslos tiårige strategi, Strategi 2020, er å styrke UiOs posisjon internasjonalt som et ledende forskningsuniversitet. Innen 2020 ønsker Universitetet i Oslo å være mer synlig, attraktivt og engasjert internasjonalt enn det UiO er i dag.

SAB vil fungere som en kilde til kompetanse og råd for å støtte og styrke UiOs evne til å realisere ambisjonene i den langsiktige strategien. SABs kompetanse vil bli brukt til å vurdere UiOs fremgang og foreslå alternative tiltak. Blant spørsmålene UiO er spesielt opptatt av å diskutere med SAB er:

  • UiOs profil og hvordan denne best kan utvikles
  • UiOs posisjon når det gjelder internasjonal konkurranse og hvordan UiO best kan svare på globale påvirkninger

SAB har rapportert til rektor Ole Petter Ottersen i arbeidsperioden og leverte sin rapport 11. august 2014. SABs leder vil presentere panelets arbeid under Universitetsstyrets møte 10. september 2014.   Forslag til tiltak og anbefalinger fra SAB skal diskuteres og eventuelt vedtas av Universitetsstyret.

SAB medlemmer

  • Esko Aho, Senior Fellow, Harvard University; Tidligere statsminister i Finland, Finland. (Leder av panelet)
  • Peter Agre, Professor, Johns Hopkins University, USA
  • Shaheen Sardar Ali, Professor, Warwick University; Pakistan/Storbritannia
  • Toril Moi, Professor, Duke University, USA
  • Erwin Neher, Professor Emeritus, University of Göttingen, Tyskland
  • Frans van Vught, Professor, University of Twente, Nederland
  • Gayatri Chakravorty Spivak, University Professor, Columbia University, India/USA*
           *Professor Spivak ble dessverre forhindret fra å delta i SABs arbeid.

 

Oppnevningsbrev SAB 2012-14 (pdf)

Letter of Mandate (pdf)

 

SABs møter

Publisert 23. nov. 2012 11:15 - Sist endret 11. mars 2021 07:42