Møte 7/2017 – Utdanningskomiteen - seminar

Seminar for Utdanningskomiteen på Refsnes Gods.

Vårt mål er at UiO skal tilby Norges beste undervisning, læringsmiljø og utdanningsledelse. Vi vet at det i lang tid har vært jobbet godt med dette på flere nivåer og mange steder.  Men vi vil gjerne undersøke mulighetene for å  jobbe enda bedre sammen? Hva gjøres godt allerede? Hva må vi styrke? Hva skal vi prioritere? Hvordan kan og ønsker Utdanningskomiteen å følge opp de ulike planene og målene på utdanningsfeltet.

Program og presentasjoner

Dag 1

Klokken

Tema og arbeidsform

13.15

Velkommen til seminar v/Gro

13.30

Gruppearbeid: Oppfølging av hjertesakene.

Kortversjon av fakultetenes innmeldte hjertesaker

14.30

Diskusjon i plenum

15.15

Hvilke erfaringer har MN gjort seg i arbeidet med å utvikle en felles kultur for utdanningsledelse? Solveig Kristensen, Prodekan studier MN

15.45

Hva trenger vi utdanningsledelse til - utvikling av programlederrollen v/Bjørn Stensaker

16.30

Diskusjon i plenum: Hvordan skal vi arbeide videre med utdanningsledelse på UiO?

17.30

Oppsummering i plenum

Klokken

Tema og arbeidsform

Dag 2

09.00

Velkommen til seminar dag to v/Gro

09.25

Studentparlamentet innleder om sensur og automatisk begrunnelse v/ Susann

10.00

Presentasjon av Canvas v/Linda Therese Johnsen
Lenke til Prosjekt digitalt læringsmiljø

10.30

«Walk and talk»: Hvordan arbeider vi videre med dette og hva trenger vi støtte til?

11.15

Oppsummering i plenum

11.30

Veien videre v/Gro

Publisert 25. sep. 2017 10:56 - Sist endret 31. okt. 2017 15:48