Møte 3/2018 – Utdanningskomiteen

Innkalt til møtet

Ordinære medlemmer

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor og leder
 • Oddbjørn Leirvik, studiedekan TF
 • Erling Johan Hjelmeng, studiedekan JUS
 • Ingrid Os, studiedekan MED
 • Gro Enerstvedt Smenes, studieleder møter for Eirik Welo, studiedekan HF
 • Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, utdanningsleder for lektorprogrammet i realfag møter for Solveig Kristensen, studiedekan MN
 • Amer Sehic, studiedekan OD
 • Ingjerd Hoëm, prodekan SV
 • Line Sletten, studieleder møter for Jon Magne Vestøl, studiedekan UV
 • Lars Lomell møter for Bjørn Stensaker, konstituert leder Senter for læring og utdanning
 • Eystein Gullbekk, universitetsbibliotekar UB
 • Jens Lægreid, Studentparlamentet
 • Ruben Haugland, Studentparlamentet
 • Susann Andora Biseth-Michelsen, Studentparlamentet

Ledelse og sekretariat

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor
 • Hanna Ekeli, avdelingsdirektør, AF
 • Kirsti Margrethe Mortensen, rådgiver, AF

Varamedlemmer

 • Tone Dyrdal Solbrekke, faglig leder FUP, 1. vara
 • Studentparlamentet:
  1. vara Markus Leira Aspusten
  2. vara Henrik Paulsen Mandelid
  3. vara Knut Nicholas Figenschou

Observatør

 • Linda Therese Johnsen, seksjonssjef LINK

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møtet i januar

Del 1 Informasjonsaker

2. Kunnskap i bruk: Innovasjonsarbeid ved UiO

Presentasjon i møtet ved seksjonssjef Kristine Naterstad.

Vedlegg:

3. Utdanningslederkonferanse på UiO 20. november 2018

Det vil bli avholdt en halv dags konferanse fra lunsj til middag for utdanningsledere ved UiO 20. november 2018.

David Boud fra Sydney er invitert som keynote speaker. Boud er regnet for å være en av verdens ledende forskere på vurderinger, tilbakemeldinger og "student-centered learning". For mer informasjon om Boud se https://www.uts.edu.au/staff/david.boud.

I planleggingen tar vi med oss innspill fra Losby og har fokus på pedagogisk design og digitalisering - fra et utdanningsledelsesperspektiv

Vi er i dialog med studielederne om hvordan vi skal nå ut til de aktuelle utdanningslederne på alle nivåer og vil involvere fakultetene i arbeidet med å sende ut informasjon. I første omgang er det viktig at dere reserverer datoen i deres respektive kalendre.

Del 2 Diskusjonssaker

4. Flere studenter på utveksling

Presentasjon i møtet ved seniorrådgiver Guri Vestad, AF.

Vedlegg:

 • Forside og notat av 7. mars 2018 fra Avdeling for fagstøtte til Utdanningskomiteen vedrørende «Forslag til tiltak for øke antalet studenter som reiser på utveksling»

5. Konkretisering av tiltak i årsplanen og oppfølging av seminaret mellom Utdanningskomiteen og de administrative studielederne i februar

Den kommende årsplanen vil få 2-3 tiltak knyttet til utdanningskapittelet. Prorektor oppfatter diskusjonene på Losby-seminaret slik at temaene i de to tiltakene i nåværende årsplan bør videreføres. De to tiltakene er «integrering i fagmiljøet» og «nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer». Det er ønskelig med innspill på både tiltaksformuleringene og resultatmål knyttet til disse.

Vi ønsker også at Utdanningskomiteen diskuterer hvorvidt det er behov for et tredje tiltak i utdanningskapittelet, og hvordan tiltaksformulering og resultatmål i så fall bør utformes.

Prorektor Gro Bjørnerud Mo innleder til diskusjon i møtet.

Vedlegg:

6. Eventuelt

Publisert 11. sep. 2017 08:51 - Sist endret 12. mars 2018 12:56