Møte 6/2018 – Utdanningskomiteen

Innkalt til møtet

Ordinære medlemmer

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor og leder
 • Oddbjørn Leirvik, studiedekan TF
 • Erling Johan Hjelmeng, studiedekan JUS
 • Ingrid Os, studiedekan MED
 • Eirik Welo, studiedekan HF
 • Solveig Kristensen, studiedekan MN
 • Amer Sehic, studiedekan OD 
 • Ingjerd Hoëm, prodekan SV
 • Jon Magne Vestøl, studiedekan UV
 • Bjørn Stensaker, konstituert leder Senter for læring og utdanning 
 • Eystein Gullbekk, universitetsbibliotekar UB
 • Jens Lægreid, Studentparlamentet
 • Ruben Haugland, Studentparlamentet
 • Susann Andora Biseth-Michelsen, Studentparlamentet

Sekretariat

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor 
 • Hanna Ekeli, avdelingsdirektør, AF
 • Kirsti Margrethe Mortensen, rådgiver, AF 

Varamedlemmer

 • Tone Dyrdal Solbrekke, faglig leder FUP, 1. vara
 • Studentparlamentet:
  • 1. vara Markus Leira Aspusten
  • 2. vara Henrik Paulsen Mandelid
  • 3. vara Knut Nicholas Figenschou

Observatører

 • Linda Therese Johnsen, seksjonssjef LINK

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 17. april 

Del 1 – Diskusjonssaker

2. Arbeidsgruppen for merittering

Leder av arbeidsgruppen, dekan Aud Tønnesen, redegjør for status i arbeidet og besvarer eventuelle spørsmål. 

3. Status vedrørende «Satsing på utdanning»

Innledning til diskusjon ved Prorektor Gro Bjørnerud Mo vedrørende:

4. Canvas – tilgang til undervisningsmateriale

Presentasjon i møtet ved studiedekan Solveig Kristensen, MN. 

Vedlegg

 1. Notat av 5. juni 2018 fra Avdeling for fagstøtte til Utdanningskomiteen vedrørende «Canvas – tilgang til undervisningsmateriale»
 2. Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Universitetet i Oslo. 

Del 2 – Informasjonssaker

5. Karriereuka 2018

Presentasjon i møtet ved seniorrådgiver Are Bye-Andersen, Avdeling for fagstøtte.

6. City Studio

Presentasjon i møtet ved seniorrådgiver Are Bye-Andersen, Avdeling for fagstøtte.

7. Påmelding til Utdanningslederkonferansen ved UiO 20. november 2018

Vi minner om at påmeldingen til utdanningslederkonferansen i november nå er åpnet og at fristen for påmelding er 20. juni. Vi ber dere om å spre informasjon om konferansen og om å være pådrivere til å få mange utdanningsledere til å melde seg på. 

Konferansen er gratis, men dersom man er påmeldt og ikke møter opp må egen enhet/den påmeldte selv betale.

8. Møteplan for Utdanningskomiteen 2019

Møtetidspunkt alle dagene er kl 13.30 til 15.30, med unntak av eventuelle seminar og fellesmøter med forskningsdekanene.

 • 15. januar (fellesmøte med forskningsdekanene. Tid: kl. 13–16)
 • 12. februar 
 • 18. og 19. mars – seminar med studielederne
 • 23. april 
 • 21. mai 
 • 19. juni
   
 • 27. august
 • 24. september 
 • 29. og 30. oktober - seminar
 • 26. november 
 • 17. desember

9. Påminnelse om priser

Vi minner om at følgende priser nå er under utlysning: 

 • UiOs pris for beste masteroppgaver knyttet til FNs bærekraftmål 2018 har intern søknadsfrist søndag 1. juli. 
 • KDs Utdanningskvalitetspris. Utlysningsbrevet er ventet denne uka og vil bli formelt videreformidlet til enhetene. 
 • Olav Thon prisene har intern søknadsfrist fredag 7. september kl. 12.00. 

Del 3 – Diskusjonssaker

10. Evaluering av arbeidet i Utdanningskomiteen studieåret 2017/2018

Prorektor ønsker tilbakemelding i plenum på hvordan komiteens medlemmer ser på arbeidsform, typer saker osv. Hva skal vi fortsette å jobbe med og hva skal vi gjøre mindre av?

11. Eventuelt

Publisert 11. sep. 2017 08:52 - Sist endret 8. aug. 2019 11:10