Møte 7/2018 – Utdanningskomiteen

Innkalt til møtet

Ordinære medlemmer

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor og leder
 • Oddbjørn Leirvik, studiedekan TF
 • Erling Johan Hjelmeng, studiedekan JF
 • Ingrid Os, studiedekan MED
 • Eirik Welo, studiedekan HF
 • Solveig Kristensen, studiedekan MN
 • Amer Sehic, studiedekan OD
 • Underdirektør Tone Vold-Sarnes for Ingjerd Hoëm, prodekan SV
 • Jon Magne Vestøl, studiedekan UV
 • Bjørn Stensaker, konstituert leder Senter for læring og utdanning
 • Eystein Gullbekk, universitetsbibliotekar UB
 • Susann Andora Biseth-Michelsen, Studentparlamentet
 • Peter Linge Hessen, Studentparlamentet
 • Jens Lægreid, Studentparlamentet

Ledelse og sekretariat

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor
 • Hanna Ekeli, avdelingsdirektør, AF
 • Kirsti Margrethe Mortensen, rådgiver, AF

Varamedlemmer

 • Tone Dyrdal Solbrekke, faglig leder FUP, 1. vara
 • Studentparlamentet:
  • 1. vara Johannes Saastad
  • 2. vara Markus Leira Aspusten
  • 3. vara Dorthea Enger

Observatører

 • Linda Therese Johnsen, seksjonssjef LINK

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 12. juni 2018

Del 1 – Diskusjonssaker

2. Exphil

Innledning til diskusjon ved fagleder for Exphil, førsteamanuensis Ingvild Torsen, og fagleder for filosofi, professor Øystein Linnebo.

Vedlegg:

3. Oppfølging av styresak fra junimøtet: Tilbakemeldinger og begrunnelser ved UiO

Universitetsstyret sluttet seg enstemmig til de anbefalingene som ble gitt av arbeidsgruppen og som fremkommer av notatet til Universitetsstyret, jf vedlegg. Hvordan bør og vil dette vedtaket bli implementert i UiOs ulike fagmiljøer?

Innledning til diskusjon ved undervisningsleder Kirsti Lyngvær Engelien, ILS og studiedekan Erling Johan Hjelmeng, JF.

Vedlegg:

4. Utdanningskomiteen og arbeidsform

I forbindelse med evalueringen av Utdanningskomiteens arbeid ble det fremsatt ønske om å vurdere komiteens arbeidsform. Prorektor inviterer herved komiteens medlemmer til å diskutere forslag til arbeidsformer for kommende år, både når det gjelder ordinære møter og seminarer.

5. Canvas

Presentasjon i møtet ved prosjektleder Svein Harald Kleivane og studiedekan Jon Magne Vestøl.

Vedlegg:

 1. Forvaltningsorganisasjon for driftsfasen av Canvas. Datert juni 2018.
 2. Pedagogical use of Canvas. Report on the use of Canvas in pilot courses at the Faculty of Educational Sciences. Datert august 2018.

Orienteringssaker

6. Oppfølging av styresak fra junimøtet: Flere studenter på utveksling

Orientering om det videre arbeidet ved prorektor Gro Bjørnerud Mo.

7. Strategi 2030

Orientering om prosess ved prorektor Gro Bjørnerud Mo.

8. Påmelding til seminar for Utdanningskomiteen

Høstens lunsj til lunsj seminar finner sted på Holmen fjordhotell 16. og 17. oktober.

Påmelding innen mandag 10. september via nettskjema.

9. Eventuelt

Publisert 11. sep. 2017 08:53 - Sist endret 8. aug. 2019 11:10