Møte 1/2019 – På vei mot Strategi 2030

Program for fellesseminar for Utdanningskomiteen og Forum for forskningsdekaner.

Program
Kl. 13.00–13.10

Velkommen og introduksjon til seminaret
Prorektor Gro Bjørnerud Mo og viserektor Åse Gornitzka

Kl. 13.10–14.10

Del I – Kunnskap i bruk

Kl. 13.10–13.25

Ny formidlingspolitikk ved UiO

Professor Grete Brochmann, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, medlem av arbeidsgruppen for ny formidlingspolitikk ved UiO redegjør for arbeidsgruppens anbefalinger, etterfulgt av en kort diskusjon.

Kl. 13.25–13.50

Sosial innovasjon

  • Professor Ellen Rees, HF, leder av arbeidsgruppen for sosial innovasjon redegjør for arbeidsgruppens arbeid og deres viktigste anbefalinger.
  • Forberedte kommentarer til Rees’ innledning
Kl. 13.50–14.20 Rundebordsdiskusjon – sosial innovasjon
Hvordan bør UiO arbeide videre med sosial innovasjon?
Gruppene lager skriftlige innspill som arbeidsgruppen kan ta med videre.
Kl. 14.20–14.40 Pause
Kl. 14.40–15.55

Del II Kobling forskning og utdanning

Kl. 14.40–14.55 Kobling mellom forskning og utdanning sett fra livsvitenskapsatsningen
Direktør UiO:Livsvitenskap, Carl Henrik Gørbitz
Kl. 14.55–15.10

Tankesmien for kobling mellom forskning og utdanning

Leder av tankesmien, dekan Aud Tønnesen, TF, innleder til diskusjon og ber om innspill til det videre arbeidet frem mot ny Strategi2030, jf utsendte spørsmål.

Kl. 15.10–15.40 Rundebordsdiskusjon – kobling mellom forskning og utdanning og Strategi 2030

Innspill til Strategi2030 på grunnlag av innledning og spørsmål

Kl. 15.40–15.55 Samtale i plenum
Korte innspill med hovedpunkter fra hvert bord
Kl. 15.55–16.00 Oppsummering
Viserektor Åse Gornitzka og viserektor Per Morten Sandset
Kl. 16.00–17.00

Sosialt samvær

Enkel, men sprudlende bevertning

Vedlegg

Spørsmål til Rundebordsdiskusjonen – kobling mellom forskning og utdanning og Strategi 2030

Tankesmien for kobling mellom forskning og utdanning som ledes av Aud Tønnessen har utformet noen spørsmål som vi ber alle medlemmene tenke gjennom i forkant av seminaret:

Hva skal til for at samspillet mellom forskning og utdanning utfolder seg slik at disse gjensidig utvikler hverandre?

  • Hvilke hindringer ser dere?
  • Kjenner dere gode eksempler som har overføringsverdi til andre miljøer ved UiO?

Kunnskap i bruk

  • Hvordan forstår dere dette uttrykket?
  • På hvilke områder må UiO flytte seg her?

Tverrfaglighet

  • Hvordan forstår dere dette uttrykket?
  • På hvilke områder må UiO flytte seg her?

Forskningsbasert utdanning

  • Hvordan forstår dere dette uttrykket?
  • På hvilke områder må UiO flytte seg her?
Publisert 13. aug. 2018 11:10 - Sist endret 15. jan. 2019 16:18