Møte 3/2019 – Seminar med studielederne


Seminar for Utdanningskomiteen og administrative studieledere

Program: Sundvolden 18. og 19. mars 2019 (pdf)


Møte i studiekomiteen 18. mars kl. 12.45–14.15

Innkalt til møtet

Ordinære medlemmer

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor og leder
 • Nina Hoel, studiedekan TF
 • Erling Johan Hjelmeng, studiedekan JUS
 • Elin Olaug Rosvold, studiedekan MED
 • Gunn Enli, studiedekan HF
 • Knut Martin Mørken, visedekan MN 
 • Amer Sehic, studiedekan OD 
 • Ingjerd Hoëm, prodekan SV
 • Jon Magne Vestøl, studiedekan UV
 • Bjørn Stensaker, leder LINK 
 • Eystein Gullbekk, universitetsbibliotekar UB
 • Jens Lægreid, Studentparlamentet
 • Peter Linge Hessen, Studentparlamentet
 • Susann Andora Biseth-Michelsen, Studentparlamentet

Ledelse og sekretariat

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor 
 • Hanna Ekeli, avdelingsdirektør
 • Kirsti Margrethe Mortensen, rådgiver 

Varamedlemmer

 • Tone Dyrdal Solbrekke, faglig leder FUP, 1. vara
 • Studentparlamentet:
  • 1. vara Johannes Saastad
  • 2. vara Markus Leira Aspusten
  • 3. vara Dorthea Enger

Observatører

 • Linda Therese Johnsen, seksjonssjef LINK

Saksliste

Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 18. desember 2018

Del 1 – Diskusjonssaker

1.    Åpenhet i Canvas

Seksjonssjef Anne-Lise Lande orienterer.

Vedlegg:

2. Koordinert kvalitetsutvikling ved UiO

Leder av LINK, Bjørn Stensaker orienterer. 

Vedlegg:

3. Forslag til utlysning og fordeling av prosjektmidler

Vedlegg:

4.    Studenter i strategiprosessen

Prorektor Gro Bjørnerud Mo orienterer. 

Del 2 – Orienteringssak

5.    Utdanningslederkonferansen høsten 2019

22. november 2019.

6.    Eventuelt

Publisert 13. aug. 2018 11:13 - Sist endret 14. mars 2019 13:25