Møte 8/2019 – Utdanningskomiteen

Innkalt til møtet

Ordinære medlemmer

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor og leder
 • Nina Hoel, studiedekan TF
 • Erling Johan Hjelmeng, studiedekan JUS
 • Elin Olaug Rosvold, studiedekan MED
 • Gunn Enli, studiedekan HF
 • Knut Martin Mørken, visedekan MN 
 • Amer Sehic, studiedekan OD 
 • Ingjerd Hoëm, prodekan SV
 • Jon Magne Vestøl, studiedekan UV
 • Bjørn Stensaker, leder LINK
 • Eystein Gullbekk, universitetsbibliotekar UB
 • Johannes Saastad, Studentparlamentet
 • Christen Andreas Orvin Wroldsen, Studentparlamentet
 • Susann Andora Biseth-Michelsen, Studentparlamentet

Ledelse og sekretariat

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor
 • Hanna Ekeli, avdelingsdirektør
 • Kirsti Margrethe Mortensen, rådgiver 

Varamedlemmer

Tone Dyrdal Solbrekke, faglig leder FUP, 1. vara

Studentparlamentet: 

 • vara Kari Anne Andersen
 • vara Peter Linge Hessen
 • vara Marius Frans Linus Hillestad

Kopi

 • Rektor
 • Dekaner
 • Administrative studieledere
 • Ledere i avdeling for studieadministrasjon

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 11. juni 2019

Del 1 - Diskusjonssaker

2. Strategi 2030

Prorektor Gro Bjørnerud Mo innleder om status for arbeidet med UiO 2030. 

3. Merking av emner

Vedlegg:

Del 2 - Orienteringssaker

4. Studentstemmen

Fakultetene bes om å orientere om erfaringer i første runde og planer for videre oppfølging gjennom høsten.

5. Videreutvikling av kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten

Det er behov for en gjennomgang og oppdatering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten. Studieavdelingen vil ta initiativ til oppstart av arbeidet. Prorektor og studiedirektør vil sørge for å involvere utdanningskomiteen, studieledernettverket, LINK og Studentparlamentet.

Vedlegg:

6. UiOs innspill til stortingsmelding om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet vil legge frem en stortingsmelding om arbeidslivsrelevans og ber institusjonene om innspill, jf. sak i utdanningskomiteen 11. juni 2019.

Avdeling for studieadministrasjon har utarbeidet det vedlagte forslaget til innspill etter konsultasjon med Utdanningskomiteen og med representanter for helse- og lærerutdanningene. Forslaget sendes til Utdanningskomiteen og Universitetsstyret parallelt og blir ferdigstilt fram mot høringsfristen 15. september, blant annet med konkrete eksempler fra UiO.

Vedlegg:

7. Eventuelt

 

Publisert 13. aug. 2018 11:16 - Sist endret 2. sep. 2019 14:03