Møter i Utdanningskomiteen 2020

Møte Dato Innkalling Referat
1/2020 3. februar Innkalling Referat
Ekstra 17. mars - ekstraordinært møte Innkalling Referat
Ekstra 24. mars - ekstraordinært møte Innkalling Referat
2/2020 30. og 31. mars – "lunsj-til-lunsj"-seminar med Utdanningskomiteen og de administrative studielederne Avlyst  
3/2020 14. april - fellesmøte med Forum for forskningsdekaner Avlyst

 

Ekstra 30. april - ekstraordinært møte Innkalling Referat
4/2020 4. mai Innkalling Referat
5/2020 5. juni Innkalling Referat
6/2020 25. august Innkalling Referat
7/2020 22. september Innkalling Referat
Ekstra 29. oktober - ekstraordinært møte Innkalling  
8/2020 2. og 3. november – digitalt seminar Program Presentasjoner
9/2020 1. desember    
Publisert 19. des. 2019 12:52 - Sist endret 2. nov. 2020 14:30