English version of this page

Kandidatene Graver, Sandlie og Frich

Hans Petter Graver stiller som rektorkandidat med prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich.

Jan Frich, Hans Petter Graver og Inger Sandlie. Foto: © UiO/Anders Lien

Bli kjent med Hans Petter Graver

Hans Petter Graver

Hvorfor ønsker du å bli UiOs neste rektor?

– UiO er en flott og verdifull institusjon. Den senere tids politiske utvikling har gjort det viktigere for meg å være med å forsvare UiOs og akademias posisjon. Jeg har lang ledererfaring, og en utpreget tverrfaglig bakgrunn. Jeg liker å få mennesker til å jobbe sammen, og inspireres av prosesser som bidrar til at alle ansatte og studenter ved UiO får utfolde seg.

– Utdanning er en hjertesak. Vi er en av landets fremste læringsinstitusjoner. Samtidig kan både læringsmiljøet og innholdet i utdanningene bli bedre. Det må bli lettere å ta emner på tvers av disipliner og fakulteter. Det er også viktig å stimulere til bedre undervisning, blant annet ved å utvikle alternative, rendyrkede karriereløp. God undervisning må merittere og gi uttelling ved opprykk.

Kandidatenes egne personpresentasjoner