English version of this page

Viserektorkandidat Åse Gornitzka

Åse Gornitzka er professor ved Institutt for statsvitenskap UiO og tilknyttet Arena – Senter for Europaforskning.

Åse Gornitzka. Foto: © UiO/Anders Lien

Åse Gornitzka (f. 1962) er professor ved Institutt for statsvitenskap UiO og tilknyttet Arena – Senter for Europaforskning. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Twente (Fakultet for offentlig administrasjon). Hun ble ansatt ved UiO i 2004 som forsker ved Arena og har siden 2011 hatt sin hovedstilling ved Institutt for statsvitenskap.

Hun har jobbet som forsker for Universitetet i Twente, hatt gjesteforskningsopphold ved Michigan State University, Stanford og WZB Berliin. Spesialfeltet som forsker og underviser er offentlig politikk og administrasjon på EU- og nasjonalt nivå.

Hun har lang erfaring med forskning på universitets- og forskningspolitikk, offentlig styring og organisering av universiteter og høyskoler, og forholdet mellom ekspertise, forvaltning og politikk.

Hun har hatt flere verv i styrer, råd og komiteer ved UiO og i Norges forskningsråd. For tiden deler hun redaktøransvaret for Scandinavian Political Studies.

Publisert 19. jan. 2017 09:32 - Sist endret 6. des. 2017 13:32