Rektordebatt 2017 i sentrum: Engasjer deg og still spørsmål

Rektorvalget er et viktig valg for UiO, og vi har derfor invitert kandidatene og deres team til sentrum og Gamle Festsal, slik at vi kan bli bedre kjent med dem og deres program.

Gamle festsal

Ta turen til Gamle Festsal tirsdag 28. mars klokka 14.00 og bli kjent med rektorkandidatene. Copyright: UiO.

Rektorvalget nærmer seg raskt. I april skal vi som ansatte, sammen med studentene, velge hvem som skal lede UiO i en fireårsperiode fra august. Vi skal velge mellom to rektorteam, ledet av Hans Petter Graver og Svein Stølen. Vi inviterer alle ansatte og studenter ved UiO til å ta turen til sentrum tirsdag 28. mars, og stille spørsmål til rektorkandidatene, prorektorene og teamene.

Debatten ledes av Therese Manus som er daglig leder for Kommunikasjonsforeningen.

Kandidatene og UiOs valgordning kan du lese mer om på UiOs rektorvalgside.

Retten til å stemme ved et valg er en viktig del av et demokratisk system, og ved å stemme er vi en del av det. Vi oppfordrer derfor alle til å møte på valgmøtet, gjøre seg kjent med kandidatene og deres program, og benytte seg av stemmeretten.

Publisert 9. mars 2017 11:10 - Sist endret 10. juli 2019 13:24