English version of this page

Rektorvalget 2021

I april 2021 gjennomføres det valg av rektor/prorektor for perioden august 2021 til og med juli 2025.

Søkekomité

For rektor/ prorektorvalget er det oppnevnt en egen søkekomité. Komiteens oppgave er å identifisere og presentere gode interne/eksterne rektor- og prorektorkandidater.

Forslag til kandidater

  • Forslag til eller tips om kandidater kan sendes til søkekomiteens sekretær, Maja J. Malnes  eller leder Knut Heidar.
  • Kandidater kan også foreslås direkte til valgstyret ved at minst 20 stemmeberettigede fremmer forslag.
  • Frist for innsending til valgstyret er mandag 8. februar 2021 kl. 09.00. 

Gjennomføring av valget

Tidsperiode for valget er mandag 22. mars 2021 kl. 08.00 til fredag 26. mars 2021 kl. 08.00. 

Presentasjon av kandidatene

  • Fra medio januar vil kandidatene få tilbud om å presentere selg selv og sin valgplattform på denne nettsiden. Her vil UiOs ansatte og studenter også kunne stille spørsmål og gi kommentarer samt få svar fra rektoratgruppene.
  • Fredag 12. februar kl. 12.00 holdes det et presentasjons- og debattmøte. Her vil rektor- og viserektorkantidatene presentere sine forslag til ny rektoratgruppe og den universitetspolitiske plattformen gruppen går til valg på. Det legges også opp til debatt.

Kontakt

Spørsmål om valget kan rettes til valgstyret eller valgsekretariatet.