English version of this page

Rektorvalget 2021

Valgstyret har 12. februar 2021 godkjent Stølen og Gornitzka som rektor- og prorektorkandidat ved Universitetet i Oslo. De godkjente kandidatene anses som valgt dersom mer enn halvparten av universitetsstyrets medlemmer stemmer for dette. Dersom slikt flertall ikke foreligger, startes valgprosessen på ny. Det tas sikte på at Universitetsstyret behandler saken i møtet 9. mars.

Rektorteam Stølen & Gornitzka

Sittende rektor Svein Stølen stiller til gjenvalg med nåværende viserektor Åse Gornitzka som prorektorkandidat. Med seg i teamet har de viserektor Per Morten Sandset, professor Bjørn Stensaker, og professor Mette Halskov Hansen.

Fra venstre: Åse Gornitzka, Bjørn Stensaker, Svein Stølen, Per Morten Sandset og Mette Halskov Hansen. Foto: © UiO/Anders Lien