Torkil Vederhus' forslagsstillere

Følgende personer er forslagsstillere

 • Kine Veronica Lund Student Matematisk institutt
 • Jonathan Feinberg PhD-stipendiat Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Jeanette Viken Student Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
 • Geir Ulvik Student Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Stian Lågstad, student Matematisk institutt
 • Siriann Bekeng, student Institutt for samfunnsøkonomi
 • Karoline Risnes Pettersen, student Det humanistiske fakultet
 • Jørgen Traasdahl, student Institutt for statsvitenskap
 • Guri Nørve, student Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
 • Magnus Nystrand, student Institutt for statsvitenskap
 • Jørn Kløvfjell Mjelva, student Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Karl Kristian Kirchoff, student Det juridiske fakultet
 • Ida M. Hestman, student Institutt for medier og kommunikasjon
 • Håkon S. F. Teigen, student Det humanistiske fakultet
 • Silje C. Andersen, student Det humanistiske fakultet
 • Hanne Hovden,student Biologisk institutt
 • Anna Blix, student Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Tobias V. Langhoff, overingeniør Universitetet senter for IT
 • Margrete Gustavsen, student Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 
 • Mats Kirkebirkeland, student Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Warsan Ismail, student Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Marian Hussein, student Det humanistiske fakultet
 • Gabrielle Legrand Gjerdset, student Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Marie Samuelsen, student Det humanistiske fakultet
 • Aksel Braanen Sterri, student Det juridiske fakultet
 • Margrethe Raaum, overingeniør Universitetets senter for IT
 • Christian Strandenæs, student Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Torgeir Lebesbye, student Institutt for informatikk
 • Tone Vesterhus, student Det samfunnsvitenskapelige fakultet
   
Publisert 19. feb. 2013 13:33