English version of this page

Doktorgradsstipendiat Astrid Marie Jorde Sandsør

Kandidat til universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte.

Astrid Marie Jorde Sandsør

Forslagsstiller

Astrid Marie Jorde Sandsør

Valgplattform

Som stipendiat ved Universitetet i Oslo ønsker jeg å gjøre mitt beste. For å kunne gjøre det, trenger jeg:

 • å være i et miljø av forskere som inspirerer og motiverer meg,
 • å vite hva som forventes av meg, slik at jeg kan fordele arbeidstiden fornuftig mellom forskning, undervisning og andre plikter,
 • at regelverket støtter og beskytter meg i jobben min,
 • å kunne vokse som forsker ved for eksempel deltakelse i kurs og konferanser eller ved utenlandsopphold,
 • å vite at arbeidet er relevant for fremtiden min,
 • å føle at stillingen jeg har og jobben jeg gjør verdsettes i forskergruppen min, og av instituttet, fakultetet og universitetet.

Dette er hva jeg trenger for å kunne gjøre mitt beste som stipendiat. I universitetsstyret vil jeg jobbe for at det tilrettelegges for at alle midlertidig ansatte skal ha muligheten til å gjøre sitt beste ved UiO.

Bakgrunn

 • Født 1987
 • Mastergrad i økonomisk analyse og økonometri ved Universitetet i Oslo (2010)
 • Stipendiat ved Økonomisk institutt (2010-d.d.)
 • Representant i PhD utvalget ved Økonomisk institutt (2012-2013)
 • Representant i programstyret for PhD ved SV fakultetet (2011-2013)
 • Administrativ leder for ESOP (Centre of Equality, Social Organization, and Performance), Universitetet i Oslo (høsten 2011)
 • Konsulent ved ESOP, Universitetet I Oslo (2009-2010)
 • Forskningsassistent for ESOP, Kalle Moene og Halvor Mehlum ved Universitetet i Oslo (2007-2009)
Publisert 19. mai 2014 15:22 - Sist endret 6. des. 2017 13:38