English version of this page

Vitenskapsombudet ved UiO

Bildet kan inneholde: teknologi, elektronisk apparat.

Vitenskapsombudet er en uavhengig og upartisk instans for alle vitenskapelige ansatte på Universitetet i Oslo, for spørsmål og konflikter om god vitenskapelig praksis, forskningsintegritet og forskningsetikk.

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Gi deg innsikt i forskningsetikk, normer og regelverk
  • Gi veiledning og råd i fortrolighet om spørsmål om vitenskapelig integritet
  • Bidra til å løse saker tidlig og på et lavest mulig nivå

Kontakt

Vitenskapsombudet holder til i Lucy Smiths hus – 6. etasje

Vårt mandat

Universitetsstyret opprettet vitenskapsombudet med eget mandat. Mandatet beskriver vitenskapsombudets funksjon, rolle og oppgaver.

Lover, retningslinjer, normer

Forskningsetikk formes og reguleres av forskjellige lover, retningslinjer og normer, deriblant forskningsetikkloven, universitetets retningslinjer for god vitenskapelig praksis og retningslinjer fra De nasjonale forskningsetiske komiteer.

Tiltak

Universitetet har etablert ulike tiltak for å forebygge og behandle brudd på forskningsetiske regler. Det gjelder særlig verktøy for å ivareta god forskningsskikk, forskningsetisk utvalg og plagiatkontroll.

Litteratur

Her finner du tips til litteratur om forskningens verdier, dens normative grunnlag og vanskelige overveielser.

Årsrapporter

Årsrapport 2019

Årsrapport 2020