Regler ved bruk av UiOs lokaler

Alle som skal bruke UiOs lokaler skal følge disse retningslinjene.

Generelle regler

 • Bruker må selv skaffe fysisk adgang til bygningen og det aktuelle rommet før arrangementet. Ta kontakt med Servicetorget Eiendom.
 • Møbler må settes tilbake på plass og avfall må fjernes etter bruk av lokalet
 • Alle har ansvar for å ta vare på vernet interiør og UiOs kunst: Det er ikke tillatt å henge opp ting (heller ikke midlertidig) på vernet vegg eller kunstverk med tape, lærertyggis (heftemasse), lim eller lignende som kan skade eller merke underlaget.   
 • Bruker har ikke lov til å benytte UiOs lokaler til kommersiell bruk eller leie dem ut. Kun Eiendomsavdelingen har fullmakt til utleie.
 • Mat og drikke er ikke tillatt i undervisningsrom, kun i møterom og kantiner
 • De som bruker UiOs lokaler plikter å gjøre seg kjent med og følge UiOs branninnstruks
 • Det er forbudt å bruke åpen ild, som stearinlys, innendørs.
 • All bruk av alkohol i UiOs lokaler må skje i samsvar med retningslinjer for skjenking av alkohol ved UiO
 • Alle må være ute av bygningene innen kl 02.00. Vektere kan avslutte arrangementer dersom UiOs sikkerhetsbestemmelser ikke overholdes.

En del av UiOs lokaler har i tillegg egne bruksreglementer som skal følges.

Retningslinjer for ansatte som skal bruke rom i UiOs lokaler

Leietagers ansvar

Utleiers ansvar

Enhetene har ansvar for:

 • Kontroll av reservasjoner i egne rom
 • At informasjon om rommet, slik som kapasitet, utstyr osv. er oppdatert
 • At rommet er i korrekt stand

Eiendomsavdelingen har ansvar for:

 • Overordnet ansvar for rommene på UiO og bruken av dem
 • At rominformasjon oppdateres etter beskjed fra enhetene
 • Godkjenning av søknad for bruk til ekstern virksomhet, studentforeninger, og all bruk etter kl 21.00 og i helger

Undervisningslokalene

 • For undervisningslokaler er det undervisningsaktiviteter som har fortrinnsrett til reservering. Undervisningslokalene er stengt for allmenn reservasjon frem til undervisningsplanleggingen for kommende periode er ferdig.
 • Enkelte aktiviteter, slik som konferanser, kan forhåndsregistreres før rom blir tilgjengelig for allmenn reservasjon. Les om håndtering av konferanser
Publisert 23. nov. 2012 12:50 - Sist endret 6. okt. 2020 12:23