Regler ved bruk av UiOs lokaler

Alle som skal bruke UiOs lokaler skal følge disse retningslinjene.

Generelle regler

 • Bruker må selv skaffe fysisk adgang til bygningen og det aktuelle rommet før arrangementet. Ta kontakt med Servicetorget Eiendom.
 • Møbler må settes tilbake på plass og avfall må fjernes etter bruk av lokalet
 • Alle har ansvar for å ta vare på vernet interiør og UiOs kunst: Det er ikke tillatt å henge opp ting (heller ikke midlertidig) på vernet vegg eller kunstverk med tape, lærertyggis (heftemasse), lim eller lignende som kan skade eller merke underlaget.   
 • Bruker har ikke lov til å benytte UiOs lokaler til kommersiell bruk eller leie dem ut. Kun Eiendomsavdelingen har fullmakt til utleie.
 • Mat og drikke er ikke tillatt i undervisningsrom, kun i møterom og kantiner
 • De som bruker UiOs lokaler plikter å gjøre seg kjent med og følge UiOs branninnstruks
 • Det er forbudt å bruke åpen ild, som stearinlys, innendørs.
 • All bruk av alkohol i UiOs lokaler må skje i samsvar med retningslinjer for skjenking av alkohol ved UiO
 • Alle må være ute av bygningene innen kl 02.00. Vektere kan avslutte arrangementer dersom UiOs sikkerhetsbestemmelser ikke overholdes.

En del av UiOs lokaler har i tillegg egne bruksreglementer som skal følges.

Retningslinjer for ansatte som skal bruke rom i UiOs lokaler

Leietagers ansvar

Utleiers ansvar
 

Enhetene har ansvar for:

 • Kontroll av reservasjoner i egne rom
 • At informasjon om rommet, slik som kapasitet, utstyr osv. er oppdatert
 • At rommet er i korrekt stand

Eiendomsavdelingen har ansvar for:

 • Overordnet ansvar for rommene på UiO og bruken av dem
 • At rominformasjon oppdateres etter beskjed fra enhetene
 • Godkjenning av søknad for bruk til ekstern virksomhet, studentforeninger, og all bruk etter kl 21.00 og i helger

Undervisningslokalene

 • For undervisningslokaler er det undervisningsaktiviteter som har fortrinnsrett til reservering. Undervisningslokalene er stengt for allmenn reservasjon frem til undervisningsplanleggingen for kommende periode er ferdig.
 • Enkelte aktiviteter, slik som konferanser, kan forhåndsregistreres før rom blir tilgjengelig for allmenn reservasjon. Les om håndtering av konferanser

Særskilte regler

Flere av UiOs lokaler har egne regler for bruk.

Se særskilte reglementer for enkelte bygninger.

Regler for studentforeningers bruk av lokaler.

Publisert 23. nov. 2012 12:50 - Sist endret 26. aug. 2021 21:21