Georg Sverdrups hus

Georg Sverdrups hus er UiOs fremste representasjonslokale på Blindern.

Hvem kan bruke lokalene

 • Alle universitetets interne enheter
 • Departementene og statsrådene
 • Andre utvalgte samarbeidspartnere

Hva kan lokalene brukes til

 • Undervisningsvirksomhet har fortrinnsrett mandag til torsdag.
 • Auditoriene og tre av undervisningsrommene er holdt av til aktiviteter utenom undervisning hver fredag gjennom hele året.
 • Vestibylen kan benyttes til faglige utstillinger i forbindelse med arrangementer i undervisningsrommene samt mottagelser.
 • Fakultetene kan benytte auditorium 2 til disputaser på fredager, som et supplement til andre egnede lokaler.
 • Arrangementer skal ikke forstyrre bibliotekets virksomhet.
 • Studentforeninger har ikke anledning til å ha stands eller utstilling i fellesarealene.
 • Bygningen holdes av til den årlige Karrieredagen i regi av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.

Rommene

Sjekk romtimeplanen for detaljert informasjon om ledige tider.

Detaljert informasjon om det tekniske utstyret i hvert rom.

Auditorium 1

 • 456 plasser
 • Projektor, fast PC, lydanlegg, Crestron, kritt-tavle
 • Teleslynge for hørselshemmede på rad 1-4

Auditorium 2

 • 76 plasser
 • Projektor, fast PC, lydanlegg, Crestron, kritt-tavle
 • Flatt auditorium med rullestoladkomst

Undervisningsrom 1-3

 • 48 plasser
 • Projektor, fast PC, lydanlegg, Crestron, kritt-tavle

Grupperom 1-7

Se romtimeplan for informasjon om antall plasser.
 

Klubben og Stort møterom i Georg Sverdrups hus

Lokalene brukes til undervisning høsten 2020 på grunn av covid-19-situasjonen. Derfor er det ikke mulig å booke rommene.

Adgang

Adgang utover bygningens ordinære åpningstid må avtales med Eiendomsavdelingen. Er bygningen stengt, kan det medføre kostnader for vakthold og drift.

Ved bruk av Klubben og Stort møterom må du oppgi nummeret på ansattkortet ditt for å få adgang til kortlåsen til rommene.

I forbindelse med arrangementer kan Eiendomsavdelingen gi midlertidig adgang, låne ut adgangskort og eventuelt nøkler.

Mat og servering

 • Enkel servering tillates i underetasjen og i 3. etasje etter avtale for blant annet å sette opp bord.
 • Lunsjservering henvises til SiOs kantiner eller Klubben og Stort møterom.
 • Se UiOs side om mat og servering.

Renhold

 • Søppel, spesielt matavfall, kastes i avfallsdunker utenfor bygningen ved arrangementets slutt.
 • Manglende opprydding vil du bli fakturert for.
 • Spørsmål om renhold rettes til Renholdsseksjonen.

Tilrettelegging og bruk av teknisk utstyr

Trådløst nett

Det er tilgang til UiOs vanlige trådløse nettverk.

Reservere rom

 

Publisert 13. mai 2016 12:02 - Sist endret 7. juli 2020 10:11